О нама

Основна школа "Xepoj Радмила Шишковић" основана је 1. септембра 1954. године  Први кораци су били у згради Паланачке гимназиjе. Школа jе пресељена 21. фебруара 1963. године у своју зграду у улици Змаj Jовина 27 где и сада ради. Налази се у ширем центру града и располаже дворишним простором површине око jедног хектара. Подаци о опреми и инфраструктури су дати у поглављу које је посвећено ситуационој анализи а у овом је нужно истаћи да школа традиционално улаже напоре на осавремењавању наставе иновирањем рада и улагањима, како у инфраструктуру тако и у обуку наставног кадара и увођењем нових метода рада.

Школу похађа око 715 ученика (почетак школске 2008/09.) распоређених у 8 разреда са по 4 одељења. Рад се одвиjа у две смене: са стариjим ученицима (од петог до осмог разреда) пре подне а са млађим по подне. У школи је запослено 67 радника. Школа посебну пажњу посвећује стручном усавршавању запослених.Захваљујући стручности и преданом раду наставничког колектива, наши ученици су у великом проценту успешни и тако настављају и у даљем школовању. Ученици наше школе се такмиче из свих предмета и сваке године имамо учеснике на републичком нивоу. Највећи броj такмичара, у односу на остале предмете, je из математике. У том предмету су постизани и наjвећи успеси. На кpajy школске 2006/2007. године ученици осмог разреда су на квапификационом испиту постигли наjбољи успех у Подунавско-Браничевском округу а школа је била међу првих 50 школа у Србији.

Традиционално су ученицима доступне културне установе нашег места са којима школа има развијену сарадњу: Градска библиотека, Градско позориште, Биоскоп , Народни музеј музеj , Градска галерија, Школа за основно музичко образовање «Божидар Трудић», КУД Гоша, КУД "Абрашевић" ... У граду функционише ТВ Јасеница са телевизијским и радијским програмом и два градска листа (Паланачке новине и Нова Јасеница) у којима је присутна и наша школа имајући у виду број активности заступљеност наших ученика и наставника у њима. У граду функционише више малих, средњих и великих предузећа са којима је успостављена сарадња на разним нивоима имајући у виду потребе и могућности. Међу привредним колективима треба истаћи ГОША ШВ, ГОША ФОМ, ОПЕКА, Паланачки Кисељак. У граду се налазе и две научно-истраживачке институције (Институт за повртарство, Институт ГОША).

Да би ова традициjа била одржана, и уjедно да би се пратили савремени трендови у настави и тиме олакшало ycвajaње знања наших ученика чине се значајни напори да школа буде савремено опремљена. Нажалост, постојећи школски простор, намештај, наставна и друга техничка средства коjим школа располаже у великоj мери су амортизовани и захтеваће велика материјална улагања да би испуњавали функције. Од 1995-1999. године школа je била у пројекту "Здрава школа", чиjи jе циљ био унапређење здравља ученика и неговање здравих стилова живгьења. Иако je овај пројекат завршен школа и даље себе доживљава као здраву школу и труди се да успостављене стандарде у оквиру овог пројекта одржи.

У граду ОШ ХРШ сарађује са три основне школе (ОШ «Олга Милошевић», ОШ «Херој Иван Мукер», ОШ «Вук Караџић») и три средње (Машинско-електротехничка школа «Гоша,», ХТПШ '' Жикица Дамњановић'' и «Паланачка гимназија“). Такође школа успешно сарађује и са Школом за основно музичко образовање «Божидар Трудић».