Контакт

Поштанска адреса

Основна Школа "Херој Радмила Шишковић"

Змај Јовина 27

11420 Смед. Паланка

Република Србија

Телефон

Електронске адресе:

Веб сајт: