Запослени

Haставни кадар (школска 2014/2015)

Име и презиме Врста стручне спреме Предмети које предаје
Илић Снежана професор разредне наставе разредна настава
Тодоровић Тања професор разредне наставе разредна настава
Топлица Саша наставник разредне наставе разредна настава
Седларевић Јелена професор разредне наставе разредна настава
Марковић Слађана професор разредне наставе разредна настава
Динчић Драги Учитељ разредна настава
Тасић Марина професор разредне наставе разредна настава
Лазић Светлана наставник разредне наставе разредна настава
Михајловић Мирослав професор разредне наставе разредна настава
Ступар Славица наставник разредне наставе разредна настава
Илић Светлана професор разредне наставе разредна настава
Јоксимовић Ксенија професор разредне наставе разредна настава
Талијан Драгана професор разредне наставе разредна настава
Петрић Мирољуб професор разредне наставе разредна настава
Михајловић-Лазаревић Снежана професор разредне наставе разредна настава
Јоцковић Славица професор енглеског језика енглески језик
Тошић Ружица професор енглеског језика енглески језик
Андрић Драгана професор енглеског језика енглески језик
Вуковић Наташа професор енглеског језика енглески језик
Вулићевић Надежда професор француског језика француски језик
Тасић Драган професор француског језика француски језик 
Русалић  Весна професор српског језика српски језик
Которчевић Соња професор српског језика француски језик
Михајиловић Марина професор српског језика француски језик
Петровић Љиљана професор српског језика српскиски језик
Басарић Јасна професор математике математика
Милић Војислав професор математике математика
Николић Ани професор математике математика
Маричић-Бјелић Мирјана професор географије географија
Ђурђевић Александар професор географије географија
Начковић Виолета професор географије географија
Васиљевић Горица професор историје историја
Митровић Ружица наставник музичке културе музичка култура
Петровић Милена наставник музичке културе музичка култура
Рајић Јелена професор техничког образовања техничко и информатичко образовање
Маричић Љиљана професор технике и информатике техничко и информатичко образовање
Николић Слободанка професор физике физика
Стојановић Наташа професор биологије биологија
Костић Наташа професор биологије биологија
Младеновић Јелена наставник ликовне културе ликовна култура
Марковић Радмила професор ликовене културе ликовна култура
Радивојевић Елеонора професор ликовне културе ликовна култура
Марковић Ненад професор хемије хемија
Ћирић Татјана професор хемије хемија
Марковић Ненад професор физичког васпитања  физичко васпитање
Стојановић Светлана професор физичког васпитања физичко васпитање
Јовановић Сања професор историје историја
Милошевић Милан наставник информатике и рачунарства информатика и рачунарство
Јелић Милош наставник веронауке верска настава
Косановић Милка наставник разредне наставе разредна настава
Comments