За ученике, наставнике и родитеље

Имајући у виду специфичности циљних група и обим потребних информација креирана су три специјализована сајта и то
Ова три сајта нуде специфичне информације потребне циљној групи. Како се сервиси на домену школе буду успостављали свака од наведених група ће добијати привилегије за приступ специфичним информацијама. У првој фази информације су доступне свима а у наредним фазама приступ ће бити могућ само пријављивањем на домен школе.
На сајту школе ће се налазити информације од општег и заједничког интереса за ученике, наставнике, родитеље и општу јавност а на овим сајтовима информација је фокусирана на задовољавање  оперативних информационих потреба циљних  група.
Comments