Секције‎ > ‎

Библиотечка секција

Сајт библиотеке ОШ "Херој Радмила Шишковић" је на адреси http://biblioteka.oshrs.edu.rs
Циљеви рада секције су:
  • стицање основних знања о раду библиотеке,
  • развијање љубави према књизи и читању,
  • задовољење образовних, културних и читалачких потреба,
  • обогаћивање знања ученика,
  • подстицање и развијање креативности код ученика,
  • мотивисање ученика за самостални истраживачки рад.
Циљ активности је да се ученици оспособе за коришћење свих извора
знања и информација у школској библиотеци и да их знају применити у различитим начинима реализације активности.
Кроз рад се подстиче и развија креативност код деце што допринси
јачању самопоуздања.

Comments