Литерарна секција

Литерарна секција ове школске 2009/2010. године оформљена је на основу интересовања и личног опредељења ученика и тренутно броји 12 чланова .
Циљеви секције су пре свега развојни и обухватају развијање вербалних ( логичких, реторичких, комуникационих... ) способности ученика кроз медијум писаних задатака. Кроз овакав вид наставе требало би доћи до комплетног унапређења језичких способности ученика ( дакле и говорне продукције ), способности логичког закључивања и слободног изражавања мисли и идеја.
Начињен је план рада за ову школску годину који, између осталог, предвиђа учешће на предстојећим литерарним конкурсима, сарадњу са градским књижевним клубовима, песничке сусрете, као и објављивање најуспелијих радова у школском часопису „Глас младих“.
Секцију воде Соња Которчевић и Марина Михајловић, професорке српског језика.
Марина Михајловић

2009-12-07: Песнички сусрет у ОШ "Херој Радмила Шишковић"


Comments