Визија школе

У току састанака/радионица са представницима заинтересованих страна идентификовани су елементи визије који су артикулисани у виду следеће изјаве о визији школе:

Школа са савременом и квалитетном наставом у добро опремљеним кабинетима која мотивише ученике за стицање знања, задовољавање њихових развојних потреба и развојних потреба друштва и која омогућава бољу међусобну сарадњу на релацији наставник-учитељ-родитељ-друштвена заједница.

Comments