Мисија школе

У току састанака/радионица са представницима заинтересованих страна идентификовани су елементи мисије школе који су артикулисани у виду следеће изјаве о мисији:

Мисија наше школе је задовољавање развојних потреба ученика у складу са развојним потребама друштва сагласно највишим образовним и васпитним стандардима.

Comments