Е-учионица

Е-учионица је сајт намењен унапређењу савладавања градива систматским публииковањем мултимедијалних образовних ресурса коришћењем Moodle платформе за учење на даљину.
Веб адреса наше е-учионице је http://oshrs.moodlehub.com.
Протоком времена наставни садржаји биће све богатији и ученици ће имати прилику да успешније савладавају наставно градиво.

Comments