Органи школе у школској 2014/2015

Органи ОШ "Херој Радмила Шишковић су:

Школски одбор

Испред Наставничког већа:
Испред Савета родитеља:
Испред локалне самоуправе:

Директор

Слађана Масловарић, педагог

Савет родитеља

Наставничко веће

Сви наставници и стручни сараднициТИМОВИ И КОМИСИЈЕ У ШКОЛИ (ШКОЛСКА 2014/15. ГОДИНА)

Комисија – Друштвено-користан рад са ученицима:

1. Марина Тасић
2. Ани Николић
3. Саша Топлица
4. Светлана Илић
5. Милка Косановић
6. Мирољуб Петрић
7. Наташа Вуковић
8. Надежда Вулићевић
9. Сања Јовановић
10. Ружица Митровић
11. Слободанка Николић
12. Мирослав Михајловић
13. Милош Јелић
14. Татјана Ћирић

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања:

1. Мирољуб Петрић
2. Милена Петровић
3. Јасна Басарић
4. Слађана Марковић
5. Милош Јелић
6. Милка Косановић
7. Ружица Тасић Станојковић, координатор
8. Слађана Масловарић
9. Марија Милошевић
10. Силвана Тодоровић, Савет родитеља
11. Љуба Репац, Савет родитеља
12. Михајло Грујић 7/1, Парламент
13. Сташа Митровић 8/3, Парламент

Актив за школско развојно планирање:


1. Мирољуб Петрић
2. Војислав Милић
3. Надежда Вулићевић
4. Љиљана Маричић
5. Милан Милошевић, координатор
6. Марина Михајловић
7. Милка Косановић
8. Милош Јелић
9. Ружица Тасић Станојковић
10. Слађана Масловарић
11. Марија Милошевић
12. Владан Батинић, Савет родитеља
13. Гордана Ђорђрвић, Савет родитеља
14. Срђан Грујић, Савет родитеља
15. Ивана Маричић 7/2, Парламент
16. Алекса Станојевић 7/3, Парламент

Тим за самовредновање:

1. Слађана Марковић
2. Славица Ступар
3. Јелена Седларевић
4. Драгана Андрић
5. Драган Тасић
6. Јасна Басарић
7. Виолета Начковић
8. Весна Русалић
9. Наташа Стојановић
10. Војислав Милић
11. Милка Косановић
12. Марија Милошевић, координатор
13. Елизабета Милошевић, Савет родитеља
14. Данијел Басарић, Савет родитеља
15. Теодора Скачков 8/3, Парламент
16. Ања Ишић, 8/1, Парламент

Стручни тим за инклузивно образовање:

1. Славица Ступар
2. Марина Тасић
3. Соња Которчевић
4. Ани Николић
5. Јасна Басарић
6. Ружица Тасић Станојковић
7. Марија Милошевић, координатор

Актив за развој школског програма:

1. Драги Динчић
2. Јелена Седларевић
3. Снежана Илић
4. Драгана Талијан
5. Славица Јоцковић
6. Љиљана Петровић
7. Ани Николић
8. Горица Васиљевић
9. Слободанка Николић
10. Јелена Рајић
11. Радмила Марковић
12. Милош Јелић
13. Милка Косановић
14. Слађана Масловарић
15. Марија Милошевић, координатор

Педагошки колегијум:

1. Драги Динчић
2. Јелена Седларевић
3. Снежана Илић
4. Драгана Талијан
5. Славица Јоцковић
6. Љиљана Петровић
7. Ани Николић
8. Горица Васиљевић
9. Слободанка Николић
10. Јелена Рајић
11. Радмила Марковић
12. Милош Јелић
13. Надежда Вулићевић
14. Славица Јоцковић
15. Марина Михајловић
16. Ненад Марковић
17. Слађана Масловарић, координатор
18. Марија Милошевић

Комисија за професионалну оријентацију:

1. Славица Јоцковић
2. Виолета Начковић
3. Љиљана Маричић
4. Светлана Лазић
5. Ружица Тасић Станојковић, координатор

Комисија за праћење педагошке документације:

1. Тања Тодоровић
2. Драгана Талијан, од 1. до 4. разреда
3. Милена Петровић
4. Ружица Митровић, од 5. до 8. разреда

Комисија за организовање излета, екскурзија и рекреативне наставе:

1. Драги Динчић
2. Јелена Седларевић
3. Снежана Илић
4. Драгана Талијан
5. Надежда Вулићевић
6. Славица Јоцковић
7. Марина Михајловић
8. Ненад Марковић

Комисија за културну и јавну делатност школе:

1. Мирослав Михајловић
2. Снежана Михајловић Лазаревић
3. Саша Топлица
4. Јелена Седларевић
5. Славица Јоцковић
6. Драгана Андрић
7. Весна Русалић
8. Соња Которчевић
9. Марина Михајловић
10. Љиљана Петровић
11. Ружица Митровић
12. Милена Петровић
13. Живан Бачујков – замена Елеонора Радивојевић
14. Радмила Марковић
15. Јелена Младеновић
16. Милан Милошевић
17. Милка Косановић
18. Мирољуб Петрић
19. Наташа Вуковић
20. Милош Јелић

Комисија за уређење школске средине:

1. Саша Топлица
2. Светлана Илић
3. Снежана Михајловић Лазаревић
4. Љиљана Маричић
5. Милош Јелић
6. Марина Тасић
7. Ружица Митровић
8. Милка Косановић
9. Живан Бачујков – замена Елеонора Радивојевић
10. Радмила Марковић
11. Јелена Младеновић

Редакција листа „Глас младих“:

1. Драги Динчић
2. Драгана Андрић
3. Весна Русалић
4. Ружица Митровић
5. Љиљана Маричић
6. Милка Косановић

Записничар наставничког већа:

1. Љиљана Петровић
2. Снежана Михајловић Лазаревић

Тим за здравствено васпитање:

1. Ненад Марковић
2. Светлана Стојановић
3. Наташа Стојановић
4. Наташа Костић
5. Јелена Седларевић
6. Славица Ступар
7. Милка Косановић

Тим за израду Годишњег плана рада школе:

1. Љиљана Маричић
2. Слађана Масловарић
3. Марија Милошевић
4. Мирослав Михајловић
5. Снежана Михајловић Лазаревић
6. Марина Михајловић
7. Јасна Басарић
8. Ружица Тасић Станојковић

Тим за израду Годишњег извештаја о раду школе:

1. Војислав Милић
2. Милан Милошевић
3. Слађана Масловарић
4. Саша Топлица
5. Мирољуб Петрић
6. Драгана Андрић
7. Ружица Митровић
8. Милош Јелић
***

Садржај

 1. 1 Школски одбор
 2. 2 Директор
 3. 3 Савет родитеља
 4. 4 Наставничко веће
 5. 5 ТИМОВИ И КОМИСИЈЕ У ШКОЛИ (ШКОЛСКА 2014/15. ГОДИНА)
  1. 5.1 Комисија – Друштвено-користан рад са ученицима:
  2. 5.2 Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања:
  3. 5.3 Актив за школско развојно планирање:
  4. 5.4 Тим за самовредновање:
  5. 5.5 Стручни тим за инклузивно образовање:
  6. 5.6 Актив за развој школског програма:
  7. 5.7 Педагошки колегијум:
  8. 5.8 Комисија за професионалну оријентацију:
  9. 5.9 Комисија за праћење педагошке документације:
  10. 5.10 Комисија за организовање излета, екскурзија и рекреативне наставе:
  11. 5.11 Комисија за културну и јавну делатност школе:
  12. 5.12 Комисија за уређење школске средине:
  13. 5.13 Редакција листа „Глас младих“:
  14. 5.14 Записничар наставничког већа:
  15. 5.15 Тим за здравствено васпитање:
  16. 5.16 Тим за израду Годишњег плана рада школе:
  17. 5.17 Тим за израду Годишњег извештаја о раду школе:

Comments