Органи школе

Органи ОШ "Херој Радмила Шишковић су:

Школски одбор

Ажурира се

Директор

 • Мирослав Михајловић

Савет родитеља

 • Александар Томић
 • Бојана Тацковић
 • Валентина Сенић
 • Горан Пантић
 • Гордана Савић
 • Данијела Павловић
 • Дарко Матић
 • Златко Глишић
 • Јасна Станојевић
 • Јелена Јанковић
 • Јелена Јанковић
 • Јелена Миловановић
 • Љуба Репац
 • Марија Бубањ
 • Марија Јовановић
 • Марија Миловановић
 • Марина Ивановић Рашковић
 • Марина Николић
 • Миланка Виторовић
 • Надица Цветковић
 • Силвана Владимирова-Тодоровић
 • Слађана Мрвовић
 • Слободан Вујић
 • Тања Првуловић
 • Тијана Ивановић

Наставничко веће

Име и презиме

Врста стручне спреме

Предмети које предаје

Ксенија Јоксимовић

професор разредне наставе

разредна настава  1. разред

Драгана

Талијан

професор разредне наставе

разредна настава 1. разред

Бојана Поштић

професор разредне наставе

разредна настава   2.разред

Тања  Тодоровић

наставник разредне наставе

разредна настава 2. разред

Саша Топлица

професор разредне наставе

разредна настава  2. разред

Мирољуб Петрић

професор разредне наставе

разредна настава  3. разред

Снежана  Михајловић Лазаревић

професор разредне наставе

разредна настава  3. разред

Јелена Седларевић

професор разредне наставе

разредна настава  3. разред

Светлана Илић

професор разредне наставе

разредна настава  4. разред

Слађана Марковић

професор разредне наставе

разредна настава  4.. разред

Снежана Илић

професор разредне наставе

разредна настава  4. разред

 

Ступар

Славица

наставник разредне наставе

разредна настава  продужени боравак

 

Михајловић

Мирослав

професор разредне наставе

разредна настава  директор

Которчевић Соња

професор српског језика

српски језик

Михајиловић Марина

професор српског језика

српски језик

Петровић Љиљана

професор српског језика

српски језик

 

Русалић  Весна

професор српског језика

српски језик/ библиотека

Басарић Јасна

професор математике

математика

Милић Војислав

професор математике

математика

Николић Ани

професор математике

математика

Марковић Ненад

професор хемије

Хемија

Ћирић Татјана

професор хемије

Хемија

Радивојевић Милена

професор биологије

Домаћинство

Јелена Спасојевић

професор хемије

Хемија

Николић Слободанка

професор физике

Физика

Ивковић Горан

професор физике

Физика

Стојановић Наташа

професор биологије

Биологија

Костић Наташа

професор биологије

Биологија

Васиљевић Горица

професор историје

Историја

Јовановић Сања

професор историје

Историја

Самарџић Сава

професор историје

Историја

Начковић Виолета

професор географије

географија

Поштић Жељко

професор географије

географија

Перса Илић

професор географије

географија

Живан Бачујков

професор ликовене културе

ликовна култура

Јелена Младеновић Агатоновић

наставник ликовне културе

ликовна култура

Јована Кривокућа

професор ликовене културе

ликовна култура

Марковић Радмила

професор ликовене културе

ликовна култура

Митровић Ружица

наставник музичке културе

музичка култура

Марковић Ненад

професор физичког васпитања

 физичко васпитање, физичко и здравствено васпитање

Саша Бојовић

професор физичког васпитања

физичко васпитање, физичко и здравствено васпитање/библиотека

Голубовић Бојан

професор физичког васпитања

изабрани спорт

Негован Бачаревић

професор физичког васпитања

изабрани спорт,физичке активности/библиотека

Милојичић Ненад

професор физичког васпитања

изабрани спорт,физичке активности

Јоцковић Славица

професор енглеског језика

енглески језик

Тошић Ружица

професор енглеског језика

енглески језик

Андрић Драгана

професор енглеског језика

енглески језик

Вуковић Наташа

професор енглеског језика

енглески језик

Вулићевић Надежда

професор француског језика

француски језик

Тасић Драган

професор француског језика

француски језик 

Јелена Богдановић

професор француског језика

француски језик /грађанско васпитање

Маричић Љиљана

професор технике и информатике

техничко и информатичко образовање

Рајић Јелена

професор техничког образовања

техничко и информатичко образовање, техника и технологија

Милошевић Милан

професор информатике и рачунарства

информатика и рачунарство

Јелић Милош

наставник веронауке

 верска настава


Comments