Органи школе у 2020/2021.


Школски одбор

 • Ажурира се

Директор

 • Мирослав Михајловић

Савет родитеља

 • Ажурира се

Haставни кадар

У ОШ „Херој Радмила Шишковић“ у Смедеревској Паланци заступљене су све структуре према квалификацијама и потребама за рад у основној школи.
Структура постојећег кадра дата је у следећој табели.

Име и презиме

Врста стручне спреме

Предмети које предаје

Ксенија Јоксимовић

професор разредне наставе

разредна настава  1. разред

Драгана Талијан

професор разредне наставе

разредна настава 1. разред

Бојана Поштић

професор разредне наставе

разредна настава   2.разред

Тања  Тододровић

наставник разредне наставе

разредна настава 2. разред

Саша Топлица

професор разредне наставе

разредна настава  2. разред

Мирољуб Петрић

професор разредне наставе

разредна настава  3. разред

Снежана  Михајловић Лазаревић

професор разредне наставе

разредна настава  3. разред

Јелена Седларевић

професор разредне наставе

разредна настава  3. разред

Светлана Илић

професор разредне наставе

разредна настава  4. разред

Слађана Марковић

професор разредне наставе

разредна настава  4.. разред

Снежана Илић

професор разредне наставе

разредна настава  4. разред

Ступар Славица

професор разредне наставе

разредна настава  продужени боравак

Михајловић Мирослав

професор разредне наставе

разредна настава  директор

Которчевић Соња

професор српског језика

српски језик/ библиотека

Михајловић Марина

професор српског језика

српски језик/ библиотека

Петровић Љиљана

професор српског језика

српски језик/ библиотека

Русалић  Весна

професор српског језика

српски језик/ библиотека

Басарић Јасна

професор математике

математика

Милић Војислав

професор математике

математика

Софија Живанчевић

професор математике

математика

Марковић Ненад

професор хемије

Хемија

Ћирић Татјана

професор хемије

Хемија

РадивојевићМилена

професор биологије

Домаћинство

Јелена Спасојевић

професор хемије

Хемија

Николић Слободанка

професор физике

Физика

Зорица Митић

професор физике

Физика

Стојановић Наташа

професор биологије

Биологија

Костић Наташа

професор биологије

Биологија

Васиљевић Горица

професор историје

Историја

Јовановић Сања

професор историје

Историја

Милош Војновић

професор историје

Историја

Начковић Виолета

професор географије

географија

Поштић Жељко

професор географије

географија

Перса Илић

професор географије

географија

Живан Бачујков

професор ликовене културе

ликовна култура

 

 

цртање,сликање и вајање

Јована Кривокућа

наставник ликовне културе

ликовна култура

Марковић Радмила

професор ликовене културе

ликовна култура

 

 

цртање,сликање и вајањ

Митровић Ружица

наставник музичке културе

музичка култура

Марковић Ненад

професор физичког васпитања

физичко васпитање, физичко и здравствено васпитање

Милојичић Ненад

професор физичког васпитања

изабрани спорт

Голубовић Бојан

професор физичког васпитања

изабрани спорт

Стојадиновић Славољуб

професор физичког васпитања

физичко васпитање, физичко и здравствено васпитање

Јоцковић Славица

професор енглеског језика

енглески језик

Тошић Ружица

професор енглеског језика

енглески језик

Андрић Драгана

професор енглеског језика

енглески језик

Вуковић Наташа

професор енглеског језика

енглески језик

Вулићевић Надежда

професор француског језика

француски језик

Тасић Драган

професор француског језика

француски језик

Јелена Богдановић

професор француског језика

француски језик

 

 

грађанско васпитање

Маричић Љиљана

професор технике и информатике

техничко и информатичко образовање

Рајић Јелена

професор техничког образовања

техничко и информатичко образовање, техника и технологија

Милошевић Милан

професор информатике и рачунарства

информатика и рачунарство

Преглед недељног задужења наставника школске 2019/20. године (обавезна и изборна настава)

Р.Б.

Име и презиме

Задужење 

Одељења 

1.

Светлана Илић

наст. разредне наставе

''1/1

2.

Слађана Марковић

наст. разредне наставе

''1/2

3.

Снежана Илић

наст. разредне наставе

''1/3

4.

Ксенија Јоксимовић

наст. разредне наставе

''2/1

5.

Драгана Талијан

нас. разредне наставе

''2/2

6.

Бојана Поштић

наст. разредне наставе

''3/1

7.

Тања Тодоровић

наст. разредне наставе

''3/2

8.

Саша Топлица

наст. разредне наставе 

''3/3

9.+

Мирољуб Петрић

наст. разредне наставе

''4/1

10.

Снежана Михајловић Лазаревић

наст. разредне наставе

''4/2

11.

Јелена Седларевић

наст. разредне наставе

''4/3

12.

Милојичић Ненад

наставник физичког васпитања

6/1, 6/2,6/3, 6/4

13.

Соња Которчевић

наст. српског језика

6/1, 6/3,7/1, 7/3

14.

Љиљана Петровић

наст. српског језика

6/2, 6/4, 8/2

15.

Марина Михајловић

наст. српског језика

5/3, 7/4, 8/1, 8/3

16.

Весна Русалић

наст. српског језика

5/1, 5/2, 7/2

17.

Војислав Милић

наст. математике

6/1,7/1,7/2,7/3,7/4 

18.

Јасна Басарић

наст. математике

5/2, 5/3, 6/2, 6/3,

19.

Софија Живанчевић

наст. математике

5/1, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3

20.

Наташа Стојановић

наст. биологије

5/1, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3,6/4, 7/1

 

 

чувари природе

2 групе 6.разред

21.

Наташа Костић

наст. биологије

5/2,7/2,7/3,7/4,8/2

 

 

чувари природе

2 групе 5.разред

22.

Слободанка Николић

наст. физике

6/2,6/3,6/4,7/1,7/2, 7/3,7/4,8/1,  8/2, 8/3

23.

Митић Зорица

наст. физике

 6/1

24.

Татјана Ћирић

наст. хемије

7/1,7/2,7/3,7/4,8/3

25.

Ненад Марковић

наст. хемије

''8/2 

26.

Спасојевић Јелена

наст. хемије

''8/1

27.

Радивојевић Милена

наст. домаћинства

7. и 8. разред, две групе 

28.

Виолета Начковић

наст. географије

5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3,7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/2, 8/3

29.

Перса Илић

наст. географије

 5/1, 6/4, 8/1

30.

Горица Васиљевић

наст. историје

 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4,8/1, 8/2, 8/3

31.

Сања Јовановић

наст. историје

5/1, 5/2, 5/3

32.

Војновић Милан

наст. историје

43927

33.

Живан Бачујков 

наст. ликовне културе

5/2,5/3,6/2,6/3,7/3,7/4,8/1, 8/2

 

 

наст. црт. слик. и вај.

6. разред 2 групе, 7.разред 2 групе

34.

Јована Кривокућа

наст. ликовне културе

6/1, 6/4, 7/1, 7/2, 8/3

35.

Радмила Марковић

наст. црт. слик. и вај.

5. разред три групе, 8. разред једна група

 

 

наст. ликовне културе

''5/1

36.

Ружица Митровић

наст. музичке културе

5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1 8/2, 8/3

 

 

хор и оркестар

5. и 6. разред,  две групе

37.

Славољуб Стојадиновић

наст. физичког васпитања,физичког и здравственог васпитања,обавезне физичке активности и изабрани спорт

5/1,  5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3,7/4, 8/1, 8/2

38.

Ненад Марковић

наст. физичког васпитања,физичког и здравственог васпитања,обавезне физичке активности и изабрани спорт

5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1 8/2, 8/3

39.

Бојан Голубовић

наст. изабрани спорт

5/1, 5/2, 5/3, 6/2, 6/4

40.

Наташа Вуковић

наст. енглеског језика

2/1, 2/2,  3/3, 4/2, 6/1,6/2, 6/3,7/3,7/4

41.

Славица Јоцковић

наст. енглеског језика

1/1, 1/3, 4/1, 5/1, 5/3, 6/4, 7/1, 8/1, 8/2, 8/3

42.

Драгана Андрић

наст. енглеског језика

1/ 2, 3/1, 3/2, 4/3, 5/2, 7/2

43.

Надежда Вулићевић

наст. француског јез.

5/1,6/1,6/2, 6/3, 7/1,7/2,8/1, 8/2, 8/3

44.

Драган Тасић

наст. француског јез.

5/2, 5/3

45.

Јелена Богдановић

наст. француског јез. и грађанског васпитање

6/4, 7/3, 7/4

 

 

наст. грађанског васп.

од 5. до 8. разреда, пет група

46.

Љиљана Маричић

наст.  ТТ

5/1, 5/2, 5/3,  6/1, 6/2,6/3, 6/4, 7/1, 7/3

47.

Јелена Рајић

наст. ТТ

7/2, 7/4, 8/1,8/2,8/3.

48.

Милан Милошевић

наст. информатике и рачунарства

5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3,6/4,7/1, 7/2, 7/3, 7/4 8/1, 8/2, 8/3

49.

Милош Јелић

наст. верске наставе

1/1,1/2, 1/3, 2/1, 2/2,  3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3

50.

Мирослав Михајловић

наст. разредне наставе

директор

Кадровска структура запослених

Наша школа располаже довољним бројем наставног кадра и стручног особља. Наставници и ученици су вишеструко ангажовани у струковним, спортским и културно -уметничким друштвима. Постижу се високи резултати у васпитно образовном раду уз стално критичко и стваралачко преиспитивање праксе, захваљујући свестраном ангажовању и залагању и наставника и ученика 
Наставно особље: У школи је запослено 50 професора/наставника, од тога 12 у разредној настави, 38 у предметној настави.
Ваннаставно особље: У школи је запослено 2 стручна сарадника (педагог, психолог), 3 педагошка асистента, 1 директор школе, 1 секретар, 2 финансијска радника, 2 ложача/домара и 7 помоћних радника.

ВРСТА ПОСЛА

СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ

УКУПАН БРОЈ РАДНИКА

I

II

III

IV

V

VI

VII

директор

 

 

 

 

 

 

1

1

психолог

 

 

 

 

 

 

1

1

педагог

 

 

 

 

 

 

1

1

секретар

 

 

 

 

 

 

1

1

финансијски радник

 

 

 

2

 

 

 

2

разредна настава

 

 

 

 

 

 

12

12

предметна настава

 

 

 

 

 

2

34

36

вероучитељи

 

 

 

 

 

 

1

1

домар/ложач

 

 

1

1

 

 

 

2

помоћно особље

9

 

 

 

 

 

 

9

УКУПНО

9

 

1

3

 

2

51

66

Структура запослених према годинама радног искуства

Стручна спрема

Број радника

до 2 године

2-10 године

11-20 година

21-30 година

изнад 30 год

Висока

51

1

13

26

14

7

Виша

2

/

/

/

1

/

Средња

4

/

2

/

1

2

КВ

/

/

/

/

/

/

НКВ

9

/

1

3

5

/

Свега

66

1

16

29

21

9

Радни стаж запослених је са краја  школске 2019/2020. године.

Ваннаставно особље школе

Име и презиме

Врста стручне спреме

Послови на којима ради

% ангажовања у школи

Слађана Масловарић

дипл. педагог

педагог

100%

Љиљана Ђорђевић

дипл. правник

секретар

100%

Нада Бабић

средња стручна спрема – економске струке

шеф рачуновоства

100%

Сузана Лазић

дипл. психолог

психолог

50%

Светлана Аџић

средња стручна спрема – гимназија

административни радник

100%

С обзиром на законске и друге прописе, као и на предвиђене нормативе о степену и врсти школске спреме, а на основу постојеће ситуације у школи, кадровски услови за рад школе су релативно повољни. Сви наставни предмети у предметној настави као и укупна разредна настава биће стручно заступљена одговарајућим профилом наставника са вишом или високом школском спремом.

 

Тимови у школи

 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања:

1. Мирослав Михајловић- координатор

2. Слађана Масловарић

3. Сузана Лазић

4. Љиљана Ђорђевић

5. Мирољуб Петрић

6. Снежана Михајловић Лазаревић

7. Наташа Стојановић

8. Весна Русалић

9. Ненад Марковић

10. Надица Цветковић – Савет родитеља

11. Дарко Матић – Савет родитеља

13. Андрија Басарић - Ђачки парламент

14. Уна Русалић - Ђачки парламент

Тим за школско развојно планирање:

1. Слађана Масловарић

2. Драгана Талијан

3. Јелена Седларевић

4. Драгана Чупић

5. Мирослав Михајловић

6. Јасна Басарић

7. Љиљана Маричић

8. Живан Бачујков

9. Ненад Марковић - координатор

10. Слађана Мрвовић - Савет родитеља

11. Јасна Станојевић - Савет родитеља

13. Катарина Тучић - Ђачки парламент

14. Марко Марковић - Ђачки парламент

Тим за маркетинг и сарадњу са медијима:

1. Драгана Андрић

2. Јелена Богдановић - координатор

4. Јована Воркапић

5. Милан Милошевић

6. Софија Живанчевић

7. Марија Миловановић - Савет родитеља

8. Ана Милојевић - Савет родитеља

Тим за уређење школске средине:

1. Јована Кривокућа

2. Снежана Михајловић Лазаревић - координатор

Педагошки колегијум:

1. Мирослав Михајловић- координатор

2. Сузана Лазић

3. Слађана Масловарић

4. Драгана Талијан

5. Наташа Стојановић

6. Марина Михајловић

7. Надежда Вулићевић

8. Татјана Ћирић

9. Виолета Начковић

10. Снежана Илић

11. Саша Топлица

12. Јелена Седларевић

13. Софија Живанчевић

14. Горица Васиљевић

15. Ружица Митровић

Тим за културну и јавну делатност:

1. Соња Которчевоић

2. Љиљана Петровић

3. Марина Михајловић

4. Мирољуб Петрић

5. Ружица Митровић

6. Јована Кривокућа

7. Виолета Начковић

8. Горица Васиљевић

9. Весна Русалић

10. Радмила Марковић

11. Милош Јелић- координатор

Тим за израду Годишњег плана рада школе:

1. Слађана Масловарић

2. Слађана Марковић

3. Тања Тодоровић

4. Снежана Михајловић Лазаревић

5. Славица Јоцковић

6. Ксенија Јоксимовић

7. Соња Которчевић

8. Наташа Вуковић

9. Живан Бачујков

10. Драгана Талијан

11. Драгана Андрић

12. Јасна Басарић

13. Љиљана Маричић – кординатор

Тим за израду Извештаја о раду школе:

1. Јелена Седларевић

2. Снежана Илић

3. Љиљана Петровић

4. Драгана Чупић

5. Надежда Вулићевић

6. Ненад А. Марковић

7. Милан Милошевић

8. Ружица Митровић

9. Милош Јелић

10. Светлана Илић

11. Мирољуб Петрић

12. Ненад Р. Марковић (хемија)

13. Војислав Милић – координатор

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:

1. Мирослав Михајловић

2. Слађана Масловарић

3. Весна Русалић – координатор

4. Софија Живанчевић

5. Наташа Стојановић

6. Саша Топлица

7. Драгана Талијан - координатор

8. Тања Тодоровић

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва:

1. Марина Михајловић

2. Живан Бачујков

3. Ксенија Јоксимовић

4. Љиљана Маричић – координатор

5. Јелена Рајић

6. Јелена Седларевић

7. Снежана Илић

Tим за самовредновање:

1. Слађана Масловарић - координатор

2. Снежана Илић

3. Слађана Марковић

4. Ксенија Јоксимовић

5. Славица Јоцковић

6. Марина Михајловић

7. Виолета Начковић

8. Бојана Поштић

9. Данијела Павловић - Савет рдитеља

10. Бојана Тацковић - Савет родитеља

11. Јован Којадиновић - Ђачки парламент

12. Тијана Николић - Ђачки парламент

Тим за инклузивно образовање:

1. Слађана Масловарић- координатор

2. Снежана Михајловић Лазаревић

3. Јована Воркапић

4. Надежда Вулићевић

5. Љиљана Николић

6. Горица Васиљевић

7. Војислав Милић

8. Сузана Лазић

9. Драгица Туцаковић - родитељ

Тим за развој школског програма:

1. Светлана Илић

2. Слађана Масловарић

3. Мирослав Михајловић

4. Драгана Андрић

5. Јасна Басарић

6. Сузана Лазић

7. Милан Милошевић

Бојана Поштић - координатор

Тим за организовање излета, екскурзија и наставе у природи:

1. Горица Васиљевић

2. Милош Јелић

3. Бојан Голубовић

4. Виолета Начковић - координатор

Тим за професионалну оријентацију:

1. Сузана Лазић – координатор

2. Слободанка Николић

3. Наташа Стојановић

4. Јелена Рајић

5. Милена Радивојевић

6. Перса Илић

Тим за праћење педагошке доументације:

1. Мирољуб Петрић

2. Бојана Поштић

3. Весна Русалић

4. Софија Живанчевић

5. Ненад Марковић - координатор

Тим за превенцију и борбу против наркоманије:

1. Мирослав Михајловић

2. Сузана Лазић

3. Слађана Масловарић

4. Драган Тасић

5. Наташа Костић- координатор

6. Надежда Вулићевић

7. Татјана Ћирић

Редакција листа „Глас младих“:

1. Љиљана Маричић

2. Јелена Рајић

3. Весна Русалић

4. Љиљана Петровић - координатор

5. Милан Милошевић

Тим за здравствено васпитање:

1. Ненад Милојичић

2. Саша Бојовић - координатор

3. Наташа Костић

4. Бојана Поштић

5. Негован Бачаревић

6. Саша Топлица

7. Которчевић Соња

Записничар Наставничког већа:

1. Љиљана Петровић

Снежана Михајловић Лазаревић

Тим за рад са надареним ученицима:

1. Сузана Лазић - координатор

2. Јасна Басарић

3. Горица Васиљевић

4. Слободанка Николић

5. Саша Бојовић

6. Јелена Спасојевић

Тим за социјалну заштиту ученика:

1. Сања Јовановић

2. Ружица Митровић - координатор

3. Перса Илић

4. Наташа Костић

5. Наташа Вуковић

Тим за сарадњу са родитељима:

1. Мирослав Михајловић

2. Наташа Вуковић

3.Слађана Марковић- координатор

4.Марина Михајловић

5. Драган Тасић

Тим за сарадњу са локалном средином:

1. Мирослав Михајловић

2. Софија Живанчевић- координатор

3. Саша Топлица

4. Јелена Богдановић

Тим за праћење стручног усавршавања:

1. Слађана Масловарић

2. Тања Тодоровић

3. Светлана Илић - од 1. до 4. разреда

4. Татјана Ћирић

5. Славица Јоцковић - од 5. до 8. разреда

Садржај

 1. 1 Школски одбор
 2. 2 Директор
 3. 3 Савет родитеља
 4. 4 Haставни кадар
 5. 5 Преглед недељног задужења наставника школске 2019/20. године (обавезна и изборна настава)
 6. 6 Кадровска структура запослених
 7. 7 Структура запослених према годинама радног искуства
 8. 8 Ваннаставно особље школе
 9. 9 Тимови у школи
  1. 9.1 Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања:
  2. 9.2 Тим за школско развојно планирање:
  3. 9.3 Тим за маркетинг и сарадњу са медијима:
  4. 9.4 Тим за уређење школске средине:
  5. 9.5 Педагошки колегијум:
  6. 9.6 Тим за културну и јавну делатност:
  7. 9.7 Тим за израду Годишњег плана рада школе:
  8. 9.8 Тим за израду Извештаја о раду школе:
  9. 9.9 Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:
  10. 9.10 Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва:
  11. 9.11 Tим за самовредновање:
  12. 9.12 Тим за инклузивно образовање:
  13. 9.13 Тим за развој школског програма:
  14. 9.14 Тим за организовање излета, екскурзија и наставе у природи:
  15. 9.15 Тим за професионалну оријентацију:
  16. 9.16 Тим за праћење педагошке доументације:
  17. 9.17 Тим за превенцију и борбу против наркоманије:
  18. 9.18 Редакција листа „Глас младих“:
  19. 9.19 Тим за здравствено васпитање:
  20. 9.20 Записничар Наставничког већа:
  21. 9.21 Тим за рад са надареним ученицима:
  22. 9.22 Тим за социјалну заштиту ученика:
  23. 9.23 Тим за сарадњу са родитељима:
  24. 9.24 Тим за сарадњу са локалном средином:
  25. 9.25 Тим за праћење стручног усавршавања:


Comments