Органи школе

Органи ОШ "Херој Радмила Шишковић су:

Школски одбор

Испред Наставничког већа:
Испред Савета родитеља:
Испред локалне самоуправе:

Директор

Слађана Масловарић, педагог

Савет родитеља

Наставничко веће

Сви наставници и стручни сараднициТИМОВИ И КОМИСИЈЕ У ШКОЛИ (ШКОЛСКА 2015/2016. ГОДИНА)

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања:

 1. Драги Динчић
 2. Снежана Илић
 3. Саша Топлица
 4. Светлана Лазић
 5. Ксенија Јоксимовић
 6. Ненад Марковић
 7. Снежана Михајловић Лазаревић
 8. Наташа Вуковић
 9. Марина Михајловић
 10. Ружица Митровић
 11. Милена Петровић
 12. Слободанка Николић
 13. Милош Јелић
 14. Милка Косановић
 15. Марија Хомољски, координатор
 16. Лидија Милановић, Савет родитеља
 17. Љуба Репац, Савет родитеља
 18. Круна Јањић 7/1, Парламент
 19. Михајло Грујић 8/1, Парламент

Актив за школско развојно планирање:

 1. Слађана Марковић
 2. Јелена Седларевић
 3. Славица Ступар
 4. Драгана Талијан
 5. Драгана Андрић
 6. Наташа Вуковић
 7. Ани Николић
 8. Јелена Рајић
 9. Наташа Стојановић
 10. Љиљана Маричић
 11. Милка Косановић
 12. Милош Јелић
 13. Марија Хомољски
 14. Слађана Масловарић
 15. Марија Милошевић Несторовић, координатор
 16. Надица Цветковић, Савет родитеља
 17. Снажана Маџић, Савет родитеља
 18. Миона Вукић 7/2, Парламент
 19. Ивана Маричић 8/2, Парламент

Тим за самовредновање:

 1. Снежана Илић
 2. Славица Јоцковић
 3. Милена Петровић
 4. Љиљана Маричић
 5. Милош Јелић
 6. Снежана Михајловић Лазаревић
 7. Славица Ступар
 8. Јелена Седларевић
 9. Драгана Андрић
 10. Весна Русалић
 11. Милка Косановић
 12. Марија Милошевић Несторовић, координатор
 13. Данијел Басарић, Савет родитеља
 14. Силвана Владимирова Тодоровић, Савет родитеља
 15. Ђорђе Радосављевић 8/3, Парламент
 16. Никола Танасијевић 7/1, Парламент

Стручни тим за инклузивно образовање:

 1. Снежана Илић
 2. Светлана Лазић
 3. Марина Михајловић
 4. Марија Хомољски
 5. Надежда Вулићевић
 6. Драгана Андрић
 7. Славица Ступар
 8. Марина Тасић
 9. Ани Николић
 10. Марија Милошевић Несторовић, координатор

Актив за развој школског програма:

 1. Тања Тодоровић
 2. Марина Тасић
 3. Мирољуб Петрић
 4. Саша Топлица
 5. Соња Которчевић
 6. Виолета Начковић
 7. Наташа Костић
 8. Милан Милошевић
 9. Ружица Митровић
 10. Слађана Масловарић
 11. Марија Милошевић Несторовић, координатор

Педагошки колегијум:

 1. Тања Тодоровић
 2. Марина Тасић
 3. Мирољуб Петрић
 4. Саша Топлица
 5. Соња Которчевић
 6. Виолета Начковић
 7. Наташа Костић
 8. Милан Милошевић
 9. Ружица Митровић
 10. Весна Русалић
 11. Наташа Стојановић
 12. Јасна Басарић
 13. Слађана Масловарић
 14. Марија Милошевић Несторовић, координатор

Комисија за професионалну оријентацију:

 1. Славица Јоцковић
 2. Љиљана Маричић
 3. Ксенија Јоксимовић
 4. Марина Михајловић
 5. Слађана Марковић
 6. Марија Хомољки, координатор

Комисија за праћење педагошке документације:

 1. Тања Тодоровић
 2. Драгана Талијан, од 1. до 4. разреда
 3. Милена Петровић
 4. Ружица Митровић, од 5. до 8. Разреда

Комисија за организовање излета, екскурзија и наставе у природи:

 1. Тања Тодоровић
 2. Марина Тасић
 3. Мирољуб Петрић
 4. Саша Топлица
 5. Соња Которчевић
 6. Весна Русалић
 7. Наташа Стојановић
 8. Јасна Басарић

Комисија за културну и јавну делатност:

 1. Мирољуб Петрић
 2. Светлана Илић
 3. Светлана Лазић
 4. Драги Динчић
 5. Тања Тодоровић
 6. Драгана Талијан
 7. Наташа Вуковић
 8. Ксенија Јоксимовић
 9. Мирослав Михајловић
 10. Снежана Михајловић Лазаревић
 11. Славица Јоцковић
 12. Драгана Андрић
 13. Весна Русалић
 14. Соња Которчевић
 15. Марина Михајловић
 16. Љиљана Петровић
 17. Ружица Митровић
 18. Милена Петровић
 19. Живан Бачујков
 20. Радмила Марковић
 21. Јована Кривокућа
 22. Милан Милошевић
 23. Милка Косановић
 24. Милош Јелић
 25. Надежда Вулићевић

Комисија за уређење школске средине:

 1. Драги Динчић
 2. Јелена Седларевић
 3. Светлана Лазић
 4. Ксенија Јоксимовић
 5. Славица Ступар
 6. Наташа Вуковић
 7. Драган Тасић
 8. Милена Петровић
 9. Саша Топлица
 10. Снежана Михајловић Лазаревић
 11. Милка Косановић
 12. Живан Бачујков
 13. Радмила Марковић
 14. Јована Кривокућа

Редакција листа „Глас младих“:

 1. Драги Динчић
 2. Марина Михајловић
 3. Драгана Андрић
 4. Ружица Митровић
 5. Милка Косановић
 6. Светлана Лазић
 7. Ксенија Јоксимовић
 8. Милан Милошевић

Записничар Наставничког већа:

 1. Љиљана Петровић
 2. Снежана Михајловић Лазаревић

Тим за здравствено васпитање:

 1. Марина Тасић
 2. Тања Тодоровић
 3. Светлана Лазић
 4. Мирослав Михајловић
 5. Ксенија Јоксимовић
 6. Драгана Талијан
 7. Наташа Вуковић
 8. Бојан Голубовић
 9. Милка Косановић
 10. Ненад Марковић
 11. Светлана Стојановић
 12. Наташа Стојановић
 13. Јелена Седларевић

Тим за израду Годишњег плана рада школе:

 1. Слађана Марковић
 2. Тања Тодоровић
 3. Славица Ступар
 4. Ксенија Јоксимовић
 5. Весна Русалић
 6. Наташа Вуковић
 7. Ани Николић
 8. Драгана Талијан
 9. Драгана Андрић
 10. Марија Милошевић Несторовић
 11. Слађана Масловарић
 12. Љиљана Маричић, координатор

Тим за израду Извештаја о раду школе:

 1. Јелена Седларевић
 2. Светлана Лазић
 3. Марина Тасић
 4. Слаавица Јоцковић
 5. Марија Хомољски
 6. Светлана Илић
 7. Надежда Вулићевић
 8. Ненад Марковић
 9. Милка Косановић
 10. Милан Милошевић
 11. Ружица Митровић
 12. Милош Јелић
 13. Слађана Масловарић
 14. Војислав Милић, координатор

Тим за рад са надареним ученицима:

 1. Живан Бачујков
 2. Слободанка Николић
 3. Драгана Андрић
 4. Милан Милошевић
 5. Марија Хомољски
 6. Марија Милошевић Несторовић

Тим за сарадњу са родитељима:

 1. Драги Динчић
 2. Милош Јелић
 3. Светлана Лазић
 4. Ксенија Јоксимовић
 5. Наташа Вуковић
 6. Надежда Вулићевић
 7. Горица Васиљевић
 8. Милка Косановић
 9. Снежана Михајловић Лазаревић
 10. Перса Илић

Тим за сарадњу са локалном средином:

 1. Мирослав Михајловић
 2. Јелена Седларевић
 3. Драгна Талијан
 4. Мирољуб Петрић
 5. Драгана Андрић
 6. Љиљана Маричић
 7. Слободанка Николић
 8. Милана Милошевић
 9. Жељко Поштић

Комисија за праћење стручног усавршавања:

 1. Марина Тасић
 2. Тања Тодоровић
 3. Милан Милошевић
 4. Мирољуб Петрић
 5. Милка Косановић
 6. Милош Јелић

Тим за социјалну заштиту ученика:

 1. Мирослав Михајловић
 2. Славица Ступар
 3. Светлана Илић
 4. Ксенија Јоксимовић
 5. Драгана Талијан
 6. Славица Јоцковић
 7. Наташа Вуковић
 8. Љиљана Петровић
 9. Ружица Митровић
 10. Слободанка Николић
 11. Милка Косановић
 12. Милош Јелић

***

Садржај

 1. 1 Школски одбор
 2. 2 Директор
 3. 3 Савет родитеља
 4. 4 Наставничко веће
 5. 5 Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања:
 6. 6 Актив за школско развојно планирање:
 7. 7 Тим за самовредновање:
 8. 8 Стручни тим за инклузивно образовање:
 9. 9 Актив за развој школског програма:
 10. 10 Педагошки колегијум:
 11. 11 Комисија за професионалну оријентацију:
 12. 12 Комисија за праћење педагошке документације:
 13. 13 Комисија за организовање излета, екскурзија и наставе у природи:
 14. 14 Комисија за културну и јавну делатност:
 15. 15 Комисија за уређење школске средине:
 16. 16 Редакција листа „Глас младих“:
 17. 17 Записничар Наставничког већа:
 18. 18 Тим за здравствено васпитање:
 19. 19 Тим за израду Годишњег плана рада школе:
 20. 20 Тим за израду Извештаја о раду школе:
 21. 21 Тим за рад са надареним ученицима:
 22. 22 Тим за сарадњу са родитељима:
 23. 23 Тим за сарадњу са локалном средином:
 24. 24 Комисија за праћење стручног усавршавања:
 25. 25 Тим за социјалну заштиту ученика:

Comments