Оквир (плански документи на вишем нивоу)

У изради ове стратегије консултоване су, на нивоу провере усаглашености са њима, следеће стратегије на националном нивоу:

  • Стратегија развоја образовања одраслих у Републици Србији 
  • Стратегија развоја стручног образовања у Републици Србији 
  • Стратегија развоја здравља младих 
  • Стратегија за смањење сиромаштва 
  • Национална стратегија одрживог развоја 
  • Национална стратегија за младе

Консултована је и Стратегија одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка у делу у коме се обрађује проблематика везана за образовање као и Стратегија развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка.

У изради Школског развојног плана уважен је законски оквир којим се уређује рад основних школа у Републици Србији.

Comments