Линкови

Линкови ОШ "Херој Радмила Шишковић"

Сајтови опште намене

Сајтови предмета

Српски језик

Сајтови пројеката

Остали сајтови школе (са ограниченим приступом)

Интерно стручно усавршавање (продукти рада наставника)

Назив пројекта/сајта

Адреса (линк) веб сајта

Линк ка пројекту

Аутор(и)

Book lovers

https://sites.google.com/a/oshrs.edu.rs/ruzica-radovic-vezba/

http://booklovers.engleski.oshrs.edu.rs

Ружица Радовић

Great Britain

https://sites.google.com/a/oshrs.edu.rs/great-britain/

http://greatbritain.engleski.oshrs.edu.rs

Славица Јоцковић

My teaching spot

https://sites.google.com/a/oshrs.edu.rs/my-teaching-spot/

http://myteachingspot.engleski.oshrs.edu.rs

Драгана Андрић

Баре и језера

https://sites.google.com/a/oshrs.edu.rs/bare-i-jezera/

http://bareijezera.rn.oshrs.edu.rs

Драгана Талијан

Библиотека

https://sites.google.com/a/oshrs.edu.rs/seminar/

http://biblioteka.oshrs.edu.rs

Весна Русалић

Географија 2013/2014.

https://sites.google.com/a/oshrs.edu.rs/geografija-2013-2014/home

http://prezentacije.geografija.oshrs.edu.rs

Виолета Начковић

Глаголски облици

https://sites.google.com/a/oshrs.edu.rs/glagolski-oblici/

http://glagolskioblici.srpski.oshrs.edu.rs

Соња Которчевић

Деформитети кичменог стуба

https://sites.google.com/a/oshrs.edu.rs/deformiteti-kicmenog-stuba/

http://deformitetikicmenogstuba.rn.oshrs.edu.rs

Марина Тасић

Животна средина и одрживи развој

https://sites.google.com/a/oshrs.edu.rs/zivotna-sredina-i-odrzivi-razvoj/

http://zivotnasredina.biologija.oshrs.edu.rs

Наташа Стојановић

Животне заједнице

https://sites.google.com/a/oshrs.edu.rs/zivotne-zajednice/

http://zivotnezajednice.rn.oshrs.edu.rs

Светлана Лазић

Мачевање

https://sites.google.com/a/oshrs.edu.rs/jasmina-ve/home

http://macevanje.fizicko.oshrs.edu.rs

Јасмина Живанчевић

Национални паркови

https://sites.google.com/a/oshrs.edu.rs/nacionalni-parkovi/?pli=1

http://nacionalniparkovi.geografija.oshrs.edu.rs

Слађана Вулићевић и Јелена Седларевић

Презентација Француске

https://sites.google.com/site/prezentacijafrancuske/

http://francuska.francuski.oshrs.edu.rs

Надежда Вулићевић

Рекреација ученика од 7-11 год.

https://sites.google.com/a/oshrs.edu.rs/rekreacija-ucenika-od-7-11-godina/

http://rekreacijaucenika.rn.oshrs.edu.rs

Тања Тодоровић

Свет технике

https://sites.google.com/a/oshrs.edu.rs/moj-svet-tehnike/

http://svettehnike.tio.oshrs.edu.rs

Љиљана Маричић

Српски језик-3.разред

https://sites.google.com/a/oshrs.edu.rs/srpski-jezik-3-razred/

http://srpskijezik3.rn.oshrs.edu.rs

Ксенија Јоксимовић

Стилске фигуре

https://sites.google.com/a/oshrs.edu.rs/stilske-figure/home

http://stilskefigure.srpski.oshrs.edu.rs

Марина Михајловић

Техника и човек

https://sites.google.com/a/oshrs.edu.rs/vezba7/

http://tehnikaicovek.tio.oshrs.edu.rs

Јелена Рајић

Угљени хидрати

https://sites.google.com/a/oshrs.edu.rs/hemija/

http://ugljenihidrati.hemija.oshrs.edu.rs

Татјана Ћирић

Учитељ Мики

https://sites.google.com/a/oshrs.edu.rs/mikijeva-radionica/

http://mikijevaradionica.oshrs.edu.rs

Мирослав Михајловић и Снежана Михајловић-Лазаревић

Школски кутак

https://sites.google.com/a/oshrs.edu.rs/sm-palanka/

http://skolskikutak.srpski.oshrs.edu.rs

Горица Рајчић

    Блогови

    Подршка

    Видео продукција ОШ "Херој Радмила Шишковић"

    Албуми са фотографијама

    Comments